Fullgörande av förvärvet av Hot Bath B.V.

I linje med pressmeddelandet den 13 maj 2019 har bolaget denna dag fullgjort förvärvet av Hot Bath B.V. Det som kvarstår är för säljarna att teckna aktier av serie B i bolaget motsvarande 3,5 miljoner euro att betalas genom kvittning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 13.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Koncernen omsatte 2018 över 1,1 miljard kronor och hade över 480 anställda. FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.