Rättelse: Vattenbesparing och hygien i fokus när FM Mattsson lanserar smart hygienspolning på Nordbygg

Omformulerinag av första stycket.

I samband med Nordbygg 2024 lanserar FM Mattsson smart hygienspolning. Det är en innovativ och programmerbar funktion som analyserar vattenåtgången sedan den senaste hygienspolningen och spolar då inte mer än nödvändigt, vilket har både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Smart hygienspolning går att fjärrstyra, något som FM Mattsson är först med i Skandinavien. Genom bra underhåll av vatten kan man även förhindra att legionellabakterier växer till – en skyldighet som på senare år skärpts för fastighetsägare.

Inom kort kommer EU:s nya dricksvattendirektiv att trädda i kraft vilket innebär hårdare hygienkrav på rent tappvatten för både flerfamiljshus, hotell, vårdhem samt kommunala verksamheter. Det kommer bland annat innebär att fastighetsägare är skyldiga att regelbundet kontrollera att fastighetens vatten inte innehåller bakterier. Fastighetsägaren ska också agera för att förebygga legionella så att hyresgäster och besökare inte smittas. FM Mattssons smarta hygienspolning, som är en del av Water Management System (WMS), underlättar för fastighetsägare genom att systemet registrerar och analyserar vattenåtgången, helt automatiskt. Att systemet är fjärrstyrt bidrar till att fastighetsägare inte behöver vara på plats vid eventuella åtgärder. Sammantaget förebygger systemet uppkomsten av legionella på ett resurseffektivt sätt.

Från och med 1 maj 2024 levereras alla uppkopplade beröringsfria dusch- och tvättställsprodukter från FM Mattsson med inbyggd smart hygienspolningsfunktion.

– Vi är otroligt stolta över vår senaste innovation s mart h ygienspolning, en funktion som kommer underlätta vardagen för fastighetsägare över hela Norden. Det nya dricksvattendirektivet ställer högre krav och vårt WMS system hjälper till med efterlevnad och rapportering, samt bidrar till att spara vatten säger Frank Rälg, Key account manager på public sektor.

Ett enkelt och effektivt sätt att förebygga uppkomsten av legionella och andra bakterier i dricksvattnet är att regelbundet hygienspola alla tappställen. Med dagens hygienspolningsfunktion sker spolningarna med inställd tid som inte tar hänsyn till hur mycket blandaren har använts sedan det senast utfördes. Resultatet blir då onödiga spolningar eftersom det redan skett ett utbyte av vatten i ledningarna fram till blandaren.

Smart hygienspolning innebär att man ställer in vilken eller vilka tider och veckodagar man vill att blandaren ska göra en hygienspolning. Funktionen är integrerad i produkten och kräver ingen extra enhet. Blandaren gör en analys av hur lång den totala spolningstiden är sedan den senaste utfördes och spolar bara återstående tid.

Med FM Mattssons Tronic WMS-system kan man enkelt ta ut rapporter som visar att hygienspolningar gjorts för att säkerställa vattenkvaliteten inom anläggningen. Systemet varnar även när en enhet inte använts under inställd tid, vilket kan betyda ökad risk för bakterietillväxt.

Innovationsresan fortsätter
Det senaste året har FM Mattsson lanserat 9000XE-serien som är en komplett blyfri blandarserie med inbyggda energisparfunktioner och anpassade flöden, vilket gör oss till marknadens mest energieffektiva. I ledet av innovationer står även integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning som utvecklades för att minska vattenskadorna och därmed spara pengar för fastighetsägarna.

Smart hygienspolning adderar till denna innovationsresa där FM Mattsson fortsätter att vara marknadsledande och där produktutveckling med hållbarhet, kvalitet och nya smarta lösningar ständigt är i fokus.

FM Mattssons samtliga produkter bygger på en hantverkstradition som dateras tillbaka till år 1865 och produkterna tillverkas fortfarande på samma plats i Östnor, Mora. Detta säkerställer kvaliteten och produktionskedjan samt innebär kortare transportsträckor, något som i sin tur leder till mindre miljöpåverkan.