Visselblåsning

Om du anser att vi inte agerar i enlighet med vår uppförandekod eller att våra affärspartners inte uppfyller villkoren i uppförandekoden uppmuntrar vi dig att kontakta oss via det webformulär som finns på här på vår webbplats.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.