Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av vår strategi – och en naturlig del i vårt dagliga arbete. För oss handlar hållbarhet om att se till helheten och medvetet ta hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Med avstamp i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling har vi prioriterat nio mål att arbeta mot. De har vi utgått från när vi valt ut våra tre fokusområden: hållbara processer, hållbara produkter och hållbara människor.