För investerare

FM Mattsson AB är ett noterat bolag och tillhandahåller information för kapitalmarknaden som finansiella rapporter och statistik samt aktuell aktieinformation.

Investerare

Varför investera i FM Mattsson Group?

Marknadsledare i Norden med välrenommerade varumärken.

Tydlig positionering i våra respektive marknader med påvisad uppnådd tillväxt.

Stark varumärkes- och produktportfölj med fokus på innovativa lösningar och hållbarhet.

Stark ställning hos samarbetspartners.

Solid plattform för ytterligare förvärv och organisk tillväxt.

Finansiella rapporter

Inspelade videokonferenser

Här kan du ta del av inspelade presentationer som tagits fram i samband med rapportpubliceringar och investerardagar.

Aktiekursen

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.

Aktien och ägare

Bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Sedan april 2017 är bolagets B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm.

Största ägare

Ägartyp

Koncentration

Geografisk fördelning

Storleksklasser

Finansiella tabeller

Resultaträkning - Helår

MSEK20232022202120202019
Nettoomsättning1 938,61 925,61 824,81 536,81 313,5
Kostnad för sålda varor-1 238,8-1 214,8-1 121,4-984,1-865,6
Bruttoresultat699,8710,8703,5552,7447,9
      
Försäljningskostnader-361,0-317,4-264,9-250,3-244,1
Administrations- och FoU-kostnader-136,6-119,3-102,6-97,9-84,9
Övriga rörelseintäkter och kostnader17,27,12,94,05,7
EBITA219,4281,2338,9208,5124,6
      
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-26,0-23,9-20,6-11,0-7,4
Rörelseresultat193,5257,3318,3197,6117,2
Finansiella poster – netto-0,9-5,7-10,4-65,4-2,7
Resultat före skatt192,5251,6307,9132,2114,5
      
Skatt på periodens resultat-45,2-58,1-70,7-45,6-27,4
Periodens resultat147,3193,4237,386,687,0
      
Övrigt totalresultat     
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen     
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-22,868,8-6,7-2,9-27,2
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat4,7-14,21,40,65,4
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen     
Omräkningsdifferenser-0,354,917,8-18,7-6,7
Säkring av mässing-0,5-5,31,92,31,3
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,11,1-0,4-0,5-0,3
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare128,6298,7251,367,459,6
      
Resultat per aktie     
Resultat per aktie (kronor)3,484,5716,866,246,33
Antal aktier (tusen)42 31042 31014 07013 88713 742

Resultaträkning - Kvartal

MSEK2023
Okt-Dec
2023
Jul-Sep
2023
April-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Juli-Sep
2022
April-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
  
Nettoomsättning449,6449,2506,6533,2459,9422,7546,4496,6489,5415,6491,7428,1396,6355,4364,9419,9344,1321,9348,2299,3  
Kostnad för sålda varor-300,6-290,0-315,6-332,5-289,8-275,7-345,1-304,2-307,4-262,0-296,2-255,8-248,6-229,1-242,8-263,7-242,0-215,3-225,0-183,2  
Bruttoresultat149,0159,2190,9200,7170,1147,0201,3192,4182,1153,6195,5172,3148,0126,4122,1156,2102,1106,6123,2116,0  
                       
Försäljningskostnader-89,7-89,1-92,0-90,2-89,1-72,2-81,7-74,4-72,7-57,6-68,5-66,1-60,6-56,9-61,7-71,1-72,4-51,9-62,6-57,3  
Administrations- och FoU-kostnader-39,0-29,6-34,1-33,9-38,1-26,6-28,4-26,3-29,6-20,9-24,3-27,6-26,3-23,2-24,4-24,0-15,9-21,2-27,9-19,9  
Övriga rörelseintäkter och kostnader2,812,8-0,31,93,61,4-0,42,62,4-4,22,42,22,12,31,7-2,13,10,71,30,7  
EBITA23,153,364,578,546,649,690,894,382,270,8105,180,863,248,537,759,016,934,234,039,5  
                       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-6,5-6,7-6,5-6,3-6,2-5,9-5,9-5,9-5,7-5,7-5,6-3,7-2,7-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-1,8 -   
Rörelseresultat16,646,658,172,240,443,784,988,376,565,299,577,160,545,735,056,314,131,432,139,5  
Finansiella poster – netto10,70,0-7,8-3,85,2-5,0-3,7-2,3-3,3-2,3-0,2-4,7-35,5-1,7-25,4-2,8-0,9-0,4-0,9-0,4  
Resultat före skatt27,346,650,368,445,638,781,286,173,262,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,1  
                       
Skatt på periodens resultat-8,2-10,5-11,1-15,4-8,9-9,3-19,7-20,2-17,4-14,3-22,0-17,0-15,4-10,0-8,3-11,9-3,8-6,5-8,8-8,4  
Periodens resultat19,136,139,252,936,729,461,565,855,948,677,255,59,634,01,441,69,424,522,430,7  
                       
Övrigt totalresultat                      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-30,35,62,0-0,112,026,929,9-0,1-11,1-2,06,30,1-3,60,50,1-1,7-15,0-13,4-0,4  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat6,3-1,1-0,50,0-1,7-5,9-6,60,02,30,4-1,30,00,7-0,1---1,13,43,00,1  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                      
Omräkningsdifferenser-32,4-26,246,112,113,612,724,24,58,84,0-8,713,8-21,62,7-23,723,8-10,66,0-3,61,6  
Säkring av mässing-1,90,7-1,21,90,5-0,6-7,01,92,5-1,4-1,62,30,71,22,3-1,9-0,20,1-2,03,4  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,4-0,20,3-0,4-0,10,11,4-0,4-0,50,20,4-0,5-0,2-0,3-0,50,40,1-0,5-0,7  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare-38,815,185,866,561,062,6103,471,857,949,972,371,2-14,338,1-20,364,0-0,719,06,834,6  
                       
Resultat per aktie                      
Före och efter utspädning (kronor)0,450,850,931,250,870,691,454,673,963,455,483,980,692,450,103,000,681,771,632,28  
Genomsnittligt antal aktier (tusen)42 31042 31042 31042 31042 31042 31042 31014 10314 10314 07014 05914 03713 96913 88713 88713 88713 88713 74213 69213 594  
                       
                       

Resultaträkning - Delår

MSEK2023
Jan-Dec
2023
Jan-Sep
2023
Jan-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Jan-Dec
2022
Jan-Sep
2022
Jan-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Jan-Dec
2019
Jan-Sep
2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
                  
Nettoomsättning1 938,61 489,01 039,8533,21 925,61 465,71 043,0496,61 824,81 335,4919,7428,11 536,81 140,2784,8419,91 313,5969,4647,5299,3                  
Kostnad för sålda varor-1 238,8-938,2-648,1-332,5-1 214,8-925.0-649,3-304,2-1 121,4-814,0-551,9-255,8-984,1-735,5-506,4-263,7-865,6-623,6-408,3-183,2                  
Bruttoresultat699,8550,8391,7200,7710.8540.7393,7192,4703,5521,4367,8172,3552,7404,7278,4156,2447,9345,8239,2116,0                  
                                       
Försäljningskostnader-361,0-271,3-182,2-90,2-317,4-228,3-156,2-74,4-264,9-192,2-134,6-66,1-250,3-189,7-132,8-71,1-244,1-171,7-119,9-57,3                  
Administrations- och FoU-kostnader-136,6-97,6-68,0-33,9-119,3-81,2-54,6-26,3-102,6-72,9-52,0-27,6-97,9-71,7-48,4-24,0-84,9-69,1-47,8-19,9                  
Övriga rörelseintäkter och kostnader17,214,41,61,97.13.52,12,62,90,54,72,24,01,9-0,4-2,15,72,61,90,7                  
EBITA219,4196,3143,078,5281.2234.6185,094,3338,9256,8185,980,8208,5145,296,859,0124,6107,673,439,5                  
                                       
Förvärvsrelaterade av- och nedskrivningar-26,0-19,5-12,8-6,3-23.9-17.7-11,8-5,9-20,6-14,9-9,2-3,7-11,0-8,3-5,5-2,8-7,4-4,6-1,8 -                   
Rörelseresultat193,5176,9130,372,2257.3216.9173,288,3318,3241,9176,677,1197,6137,091,356,3117,2103,071,639,5                  
Finansiella poster – netto-0,9-11,7-11,6-3,8-5.7-11.0-6,0-2,3-10,4-7,1-4,9-4,7-65,4-29,9-28,1-2,8-2,7-1,8-1,4-0,4                  
Resultat före skatt192,5165,2118,668,4251.6205.9167,286,1307,9234,8171,872,5132,2107,163,153,5114,5101,270,239,1                  
                                       
Skatt på periodens resultat-45,2-37,0-26,5-15,4-58.1-49.2-39,9-20,2-70,7-53,3-39,0-17,0-45,6-30,1-20,1-11,9-27,4-23,6-17,2-8,4                  
Periodens resultat147,3128,292,152,9193.4156.7127,365,8237,3181,5132,855,586,677,043,041,687,077,653,030,7                  
                                       
Övrigt totalresultat                                      
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen                                      
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-22,87,51,9-0,168.856.829,8-0,1-6,74,46,40,1-2,90,70,1--27,2-28,9-13,9-0,4                  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat4,7-1,5-0,50,0-14.2-12.5-6,60,01,4-0,9-1,30,00,6-0.1--5,46,43,00,1                  
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen                                      
Omräkningsdifferenser-0,331,958,112,154.941.428,74,517,89,05,013,7-18,72,90,223,8-6,74,0-2,01,6                  
Säkring av mässing-0,51,40,71,9-5.3-5.8-5,11,91,8-0,70,72,32,31,60,4-1,91,31,51,43,4                  
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat0,1-0,3-0,1-0,41.11.21,1-0,4-0,40,1-0,1-0,5-0,5-0,3-0,10,4-0,3-0,3-0,3-0,7                  
Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare128,6167,2152,366,5298.7237.7175,271,8251,3193,4143,471,167,481,743,664,059,660,341,234,6                  
                                       
Resultat per aktie                                      
Före och efter utspädning (kronor)3,483,032,181,254.573.70 3,01 4,67 16,86 12,90 9,46 3,98 6,24 5,54 3,10 3,00 6,33 5,67 3,90 2,28                   
Genomsnittligt antal aktier (tusen)42 31042 31042 31042 31042 31042 31042 31014 10314 07014 05914 03713 96913 88713 88713 88713 88713 74213 69213 59413 445                  

Balansräkning - Helår

MSEK20232022202120202019
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar     
Goodwill289,0288,6270,1216,7221,4
Övriga immateriella anläggningstillgångar245,5265,8264,8147,3170,3
Materiella anläggningstillgångar171,6166,7138,5135,3128,4
Nyttjanderättstillgångar103,288,743,647,846,9
Finansiella anläggningstillgångar4,74,14,04,53,4
Uppskjutna skattefordringar9,27,625,026,727,6
Summa anläggningstillgångar823,1821,6746,0578,3598,0
      
Omsättningstillgångar     
Varulager520,9578,6415,4310,7287,9
Övriga omsättningstillgångar299,2328,4376,1277,2211,7
Likvida medel135,269,6193,9203,5131,1
Summa omsättningstillgångar955,3976,6985,4791,4630,8
SUMMA TILLGÅNGAR1 778,51 798,21 731,41 369,71 228,8
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
EGET KAPITAL     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare1 022,6999,8806,9581,9563,1
Summa eget kapital1 022,6999,8806,9581,9563,1
      
SKULDER     
Långfristiga skulder350,0341,1396,8321,8325,6
Checkräkningskredit-----
Kortfristiga skulder405,9457,3527,7466,0340,1
Summa skulder755,9798,4924,5787,8665,7
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 778,51 798,21 731,41 369,71 228,8

Balansräkning - Kvartal

MSEK2023
31 Dec
2023
30 Sep
2023
30 Jun
2023
31 Mar
2022
31 Dec
2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
 
TILLGÅNGAR                     
                      
Anläggningstillgångar                     
Goodwill289,0295,9301,5291,4288,6279,5276,6271,4270,1268,2267,4269,6216,7222,8222,0229,4221,4225,0223,0119,6 
Övriga immateriella anläggningstillgångar245,5258,6272,2263,4265,9260,2262,2261,1264,8264,6268,2274,6147,3157,8161,7173,6170,3178,6181,784,6 
Materiella anläggningstillgångar171,6175,0173,9174,2166,7157,6150,0143,9138,5138,3137,9137,4135,3131,1128,8130,6128,4132,8132,7122,6 
Nyttjanderättstillgångar103,288,190,592,988,741,747,243,043,646,947,651,147,837,039,844,046,959,563,352,9 
Finansiella anläggningstillgångar4,74,14,24,14,14,24,14,04,03,73,53,54,55,04,64,83,415,13,93,8 
Uppskjutna skattefordringar9,22,74,24,37,610,417,124,125,022,923,024,926,726,626,828,327,627,325,922,7 
Summa anläggningstillgångar823,1824,5846,6830,2821,6753,5757,1747,4746,0744,6747,6761,1578,3580,3583,8610,7598,0638,3630,5406,2 
                      
Omsättningstillgångar                     
Varulager520,9578,4647,3600,0578,6565,9545,6515,0415,4370,1350,4367,8310,7298,3300,2288,0287,9277,5293,5229,3 
Övriga omsättningstillgångar299,2364,6390,9372,9328,4326,0436,0362,8376,1320,4360,5337,6277,2282,8288,2315,1211,7250,8277,9244,3 
Likvida medel135,236,938,0102,769,676,841,8159,9193,9159,868,377,9203,5223,1150,4148,3131,178,743,0209,6 
Summa omsättningstillgångar955,3979,91 076,21 075,6976,6968,71 023,41 037,7985,4850,2779,2783,3791,4804,2738,8751,5630,8607,0614,4683,3 
SUMMA TILLGÅNGAR1 778,51 804,51 922,81 905,91 798,21 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,31 244,91 089,5 
                      
EGET KAPITAL OCH SKULDER                     
                      
EGET KAPITAL                     
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare1 022,61 061,21 046,21 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5 
Summa eget kapital1 022,61 061,21 046,21 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5 
                      
SKULDER                     
Långfristiga skulder350,0314,5325,3347,4341,1319,8348,6397,3396,8383,2385,8395,8321,8305,9335,7327,1325,6350,6339,0269,6 
Checkräkningskredit-13,760,4----------------- 
Kortfristiga skulder405,9415,1491,0492,1457,3463,4555,7509,4527,7462,6442,0458,2466,0482,5380,2407,9340,1330,9360,9280,4 
Summa skulder755,9743,3876,7839,5798,4783,3904,3906,7924,5845,8827,8854,0787,8788,3715,8735,1665,7681,5699,9550,0 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL1 778,51 804,51 922,81 905,91 798,21 722,21 780,61 785,21 731,41 594,81 526,81 544,41 369,71 384,51 322,51 362,21 228,81 245,41 244,81 089,5 

Förändring eget kapital - Helår

MSEK20232022202120202019
      
Ingående balans 1 januari999,8806,9581,9563,1504,9
Kvittningsemission----39,0
Nyemission--37,2--
Emissionsutgifter, netto-----
Utdelning-105,8-105,8-63,5-48,6-40,3
Totalresultat128,6298,7251,367,459,6
Utgående balans1 022,6999,8806,9581,9563,1

Förändring eget kapital - Delår

MSEK2023
31 Dec
2023
30 Sep
2023
30 Jun
2023
31 Mar
2022
31 Dec
2022
30 Sep
2022
30 Jun
2022
31 Mar
2021
31 Dec
2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
    
                         
Ingående balans 1 januari999.8999.8999.8999.8806,9806,9806,9806,9581,9581,9581,9581,9563,1563,1563,1563,1504,9504,9504,9504,9    
Kvittningsemission----------------39,039,039,0-    
Nyemission--------37,237,237,237,2--------    
Emissionsutgifter, netto--------------------    
Utdelning-105.8-105.8-105.8--105,8-105,8-105,8--63,5-63,5-63,5--48,6-48,6---40,3-40,3-40,3-    
Totalresultat128.6167.2152.366.5298,7237,7175,271,8251,3193,3143,471,167,481,743,664,059,660,341,334,6    
Utgående balans1 022,61 061,21 046,31 066,3999,8939,0876,3878,5806,9749,0699,0690,4581,9596,2606,7627,1563,1563,9544,9539,5    

Kassaflödesanalys - Helår

MSEK20232022202120202019
Resultat före skatt192,5251,6307,9132,2114,5
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster33,039,143,428,147,8
Förändring av rörelsekapital mm40,6-182,9-75,433,417,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten266,1107,8275,9193,7180,0
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten-49,6-87,4-123,7-44,8-184,2
      
Kassaflöde efter investeringar216,520,3152,2148,9-4,2
      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-151,8-144,4-162,4-76,4-80,2
      
Periodens kassaflöde64,8-124,1-10,272,5-84,4
      
Likvida medel vid periodens början69,6193,9203,5131,1215,5
Valutadifferens i likvida medel0,8-0,10,6-0,1-
Likvida medel vid periodens slut135,269,6193,9203,5131,0
      

Kassaflödesanalys - Kvartal

MSEK2023
Okt-Dec
2023
Jul-Sep
2023
Apr-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Okt-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Okt-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
 
Resultat före skatt27,346,650,368,445,638,781,286,173,362,999,372,525,044,09,653,513,231,031,239,1 
Betald skatt och ej likvidpåverkande poster17,1-18,124,29,89,818,71,29,423,12,8-10,828,4-0,8-21,227,322,8-4,929,811,311,7 
Förändring av rörelsekapital mm91,038,6-67,5-21,4-16,60,0-57,5-108,8-40,236,6-18,2-53,723,860,9-11,3-40,047,211,66,1-47,2 
Kassaflöde från den löpande verksamheten135,367,17,056,838.857,424.9-13.456.1102.370.347.148.083.725.636.355.572.448.63.6 
                      
Kassaflöde från investeringsverksamheten-11,2-11,1-10,4-16,9-40.2-15,5-15.8-15.8-12.9-12.9-13.0-84.9-14.3-9.1-9.0-12.41.5-18.4-162.7-4.6 
                      
Kassaflöde efter investeringar124,256,0-3,439,8-1.441,99.0-29.143.389.557.3-37.833.774.616.623.957.054.0-114.1-1.0 
                      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-22,1-55,6-67,1-7,0-5.8-7,0-126.5-5.2-9.22.0-68.0-87.2-53.3-1.6-15.3-6.1-4.4-18.3-52.3-5.2 
                      
Periodens kassaflöde102,10,4-70,532,8-7.234,9-117.5-34.334.191.5-10.7-125.0-19.673.01.317.852.535.7-166.4-6.2 
                      
Likvida medel vid periodens början36,938,0102,769,676.841,8159.9193.9159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215.5 
Valutadifferens i likvida medel-3,7-1,65,80,20.00,1-0.60.30.10.11.1-0.60.0-0.30.7-0.6-0.10.1-0.30.4 
Likvida medel vid periodens slut135,236,938,0102,769.676,841.8159.9193.9159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6 
                      
                      

Finansiell kalender

2024

7 maj 08:00 Delårsrapport januari-mars 2024
7 maj 11:00 Videokonferens i samband med delårsrapport januari-mars 2024
16 maj 17:00 Årsstämma 2024
27 augusti 08:00 Delårsrapport januari-juni 2024
27 augusti 11:00 Videokonferens i samband med delårsrapport januari-juni 2024
5 november 08:00 Delårsrapport januari-september 2024
5 november 11:00 Videokonferens i samband med delårsrapport januari-september 2024

2025

21 februari 08:00 Bokslutskommuniké 2024
21 februari 11:00 Videokonferens i samband med Bokslutskommuniké 2024

2024

7 maj
08:00
Delårsrapport januari-mars 2024
7 maj
11:00
Videokonferens i samband med delårsrapport januari-mars 2024
16 maj
17:00
Årsstämma 2024
27 aug
08:00
Delårsrapport januari-juni 2024
27 aug
11:00
Videokonferens i samband med delårsrapport januari-juni 2024
5 nov
08:00
Delårsrapport januari-september 2024
5 nov
11:00
Videokonferens i samband med delårsrapport januari-september 2024

2025

21 feb
08:00
Bokslutskommuniké 2024
21 feb
11:00
Videokonferens i samband med Bokslutskommuniké 2024