Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i FM Mattsson AB (publ)

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. FM Mattsson AB meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2024.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Hans Karlsson, ordförande, utsedd av Tibia Konsult AB
  • Mats Rylander, utsedd av större aktieägargrupp
  • Åsa Mattsson, utsedd av större aktieägargrupp

FM Mattsson AB:s årsstämma 2024 kommer att äga rum torsdagen den 16 maj 2024 i Mora.

Aktieägare är välkomna att senast 29 februari 2024 skicka in förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 per e-post till valberedning@fmmattssongroup.com eller via bolagets postadress

FM Mattsson AB
Att: Valberedning
Box 480
792 27 Mora