FM Mattsson Mora Group skänker 50 000 kronor till FN:s flyktingorgan med anledning av utvecklingen i Ukraina

FM Mattsson Mora Group har skänkt 50 000 kronor till UNCHR, FN:s flyktingorgan, som hjälper och ger skydd till krigets offer på plats i Ukraina. "För oss känns det viktigt att hjälpa de mest sårbara, det vill säga barn och familjer", säger Fredrik Skarp, vd.

FM Mattsson Mora Group har ingen verksamhet i den nu krigsdrabbade regionen.
— Vi har tidigare haft några mycket små leveranser till kunder i Ukraina och Ryssland, men har idag ingen exponering i varken Ukraina eller Ryssland. Internt säkerställer vi nu att vi på inget sätt gör affärer med Ryssland, åtminstone så länge denna konflikt pågår. 

— Det är fruktansvärt och tragiskt det som händer i Ukraina och vi sänder våra djupaste tankar till det ukrainska folket.

FM Mattsson Mora Group har valt att skänka 50 000 kronor till UNCHR och deras arbete på plats i Ukraina. Just nu försämras läget snabbt och är både oförutsägbart och osäkert. Liv och säkerhet är i fara och UNCHR är på plats och ger skydd åt krigets offer.
— Krisen drabbar barn och familjer, de mest sårbara. Genom vårt bidrag vill vi hjälpa till att ge skydd åt dem, säger Fredrik Skarp.