UTNÄMNINGAR INOM OSTNOR AB

Den 1 september utsågs Niclas Brandshage till Försäljningsdirektör inom Ostnor AB, med huvudansvar för försäljningen i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Niclas kommer närmast från befattningen som Säljchef Sverige. I samband med detta tog han också plats i bolagets koncernledning.

Från samma datum utsågs Peter Bäckström till ny Säljchef Sverige efter Niclas Brandshage. Peter var tidigare Säljledare för Mellansverige.

Ola Persson har också från samma datum utsetts till chef för den nyinrättade enheten Marknadskommunikation inom Ostnor AB. Ola var tidigare Varumärkeschef för Mora Armatur.

”Detta är en förändring som skall leda till ett ökat kundfokus och en intensifierad satsning på att ytterligare stärka vår marknadsposition på nya och befintliga marknader”, säger Claes Seldeby, koncernchef på Ostnor.