OSTNORS KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

Starkt resultat tack vare systematiskt arbete

  • Nettoomsättningen ökade med 29,7 procent jämfört med första kvartalet 2014. För jämförbara enheter var den organiska tillväxten 2,9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,5 Mkr jämfört med 18,0 föregående år. Förvärvet av Damixa bidrar positivt till resultatet. De under 2014 genomförda aktiviteterna för en stabilare produktion har påverkat rörelseresultatet positivt i kvartalet.
  • Resultat per aktie var 1,96 kr (1,05).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 9,1 Mkr (-3,1).

Utdrag ur koncernchef Claes Seldebys kommentar:
Det är med stolthet som jag idag berättar att Ostnor rapporterar ett av sina bästa kvartal någonsin både när det gäller resultat och rörelsemarginal. Resultatet uppgick till 31,5 miljoner kronor (18,0), en kraftig ökning där vi tydligt ser att de aktiviteter vi genomfört under 2014 har gett effekt.
Här vill jag särskilt framhålla det omfattande arbete vi genomfört inom produktionen vilket lett till minskade kostnader tack vare ökat fokus på kvalitet och systematik, samt övriga hittills genomförda aktiviteter som ett led i integrationen av Damixa. Förvärvet av Damixa har bidragit positivt till resultatet.

Erfarenhetsmässigt vet vi att vårt första kvartal ofta är starkt. Vi är på rätt väg men det finns mer att göra. Arbetet med ökad kostnadseffektivitet, inköpssamordning och effektiva säljsamarbeten kommer att fortsätta. Liksom arbetet att utveckla innovativa produkter som bidrar till lägre energiförbrukning i såväl hem som offentliga miljöer.

Styrelsen har gett VD uppdraget att förbereda bolaget för en börsnotering tidigast fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare information, kontakta
Claes Seldeby, VD. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.