FM Mattsson Mora Groups delårsrapport januari-september 2015

Stark organisk tillväxt och fortsatt förbättrat resultat

  • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 261,8 Mkr (238,2), en ökning med 9,9 procent. Ökningen motsvarar en organisk tillväxt om 9,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 18,8 Mkr jämfört med 16,3 Mkr föregående år. Resultatet är belastat av engångsposter om 2,1 Mkr.
  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 842,8 Mkr (726,0), en ökning med 16,1 procent. Ökningen förklaras främst av förvärvet av Damixa men även av en organisk tillväxt om 4,6 procent.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 77,9 Mkr jämfört med 47,7 föregående år. Perioden belastas med engångsposter om 3,1 Mkr.

Utdrag ur koncernchef Claes Seldebys kommentar

Det tredje kvartalet är det första jämförbara kvartalet efter förvärvet av Damixa, som genomfördes i maj 2014, och vi är stolta över att kunna rapportera stark organisk tillväxt och fortsatt förbättrad lönsamhet. Försäljningstillväxten kommer från en kombination av ett mer heltäckande erbjudande med våra tre varumärken och starka produktnyheter.

Lönsamhetsförbättringen är i sin tur ett resultat av det effektiviseringsarbete som pågått under några år och som intensifierades i samband med förvärvet av Damixa förra våren. Vi driver både försäljning och produktion på ett mer effektivt sätt rakt igenom hela värdekedjan. Lägre kvalitetsbristkostnader, högre produktivitet, högre volym och synergieffekter bidrog till det stärkta resultatet för kvartalet – och vi bedömer att det finns mer synergier att hämta inom exempelvis inköp och produktion.

Vi tänker fortsätta växa på ett förnuftigt sätt, både organiskt och via förvärv – med ambitionen att leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt.

För ytterligare information, kontakta Claes Seldeby, VD och koncernchef FM Mattsson Mora Group AB +46 (0)70 631 6405

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.