FM Mattsson Mora Group förvärvar Hot Bath B.V.

FM Mattsson Mora Group (“koncernen”) har kommit överens om förvärvet av Hot Bath B.V. (”Hot Bath”), en av de ledande leverantörerna av blandare till badrum och kök i Nederländerna, samt utvalda exportmarknader. Hot Baths produkter tillverkas i Italien och är kända för sin höga kvalitet och produktdesign. Under 2018 omsatte Hot Bath 20,5 M€ och hade 37 anställda.

Förvärvet av Hot Bath är ett steg i koncernens tillväxtstrategi och tillför ett snabbt växande varumärke med en kompletterande produktportfölj och en marknadsledande position i Nederländerna. Hot Bath kommer att fortsätta som en fristående enhet inom koncernen under ledning av VD Marius Visser och grundaren Erwin Liesting som rådgivare. Hot Baths fortsatta fokus är att:

  • vidareutveckla försäljningen i Nederländerna
  • ta nya steg på utvalda exportmarknader med varumärket Hot Bath
  • använda Hot Baths försörjningskedja inom övriga koncernen

“Hot Bath passar väldigt väl med vår tillväxtstrategi och vår nuvarande geografiska närvaro och tre mycket starka skandinaviska varumärken. Vi har blivit mycket imponerade av deras starka kundorientering och jag ser med spänning fram mot att ta nästa steg tillsammans med våra nya medarbetare”, säger Fredrik Skarp, VD och Koncernchef.

“Vi börjar ett nytt spännande kapitel för Hot Bath och jag är övertygad att FM Mattsson Mora Group är bästa möjliga hem för varumärket Hot Bath och alla dess anställda, som på ett passionerat och ödmjukt sätt gjort Hot Bath till marknadsledare på 12 års tid”, säger företagets grundare Erwin Liesting.

FM Mattsson Mora Group förvärvar 100% av aktierna i Hotbath för 17,7 M€, varav 14,2 M€ kontant och 3,5 M€ i aktier, samt en tilläggsköpeskilling för 2019 respektive 2020. Tilläggsköpeskillingen är kopplad till rörelseresultatets tillväxt och kan för 2019 uppgå till maximalt 1,0 M€. Hot Baths resultat 2018 hade inneburit att koncernens vinst per aktie ökat med ca. 35%. Förvärvet förväntas att avslutas 14 maj.

För mer information om Hot Bath, besök www.hotbath.nl och www.hotbath.it.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 kl. 11.00. 

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Koncernen omsatte 2018 över 1,1 miljard kronor och hade över 480 anställda. FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.