Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 348,2 Mkr (313,6), en ökning med 11,0 procent jämfört med andra kvartalet 2018.
  • Rörelseresultatet ökade till 32,1 Mkr (22,0), motsvarande en rörelsemarginal om 9,2 procent (7,0). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,7 Mkr (4,3).
  • Resultat per aktie var 1,63 kr (1,26).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -114,1 Mkr (18,1).

Januari-juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 647,5 Mkr (593,6), en ökning med 9,1 procent jämfört med första halvåret 2018.
  • Rörelseresultatet ökade till 71,6 Mkr (38,8). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 11,1 procent (6,5). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,5 Mkr (4,3).
  • Resultat per aktie var 3,90 kr (2,24).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -115,1 Mkr (17,9).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Koncernen har förvärvat Hot Bath BV, en av de ledande leverantörerna av blandare till badrum och kök i Nederländerna, samt utvalda exportmarknader.
  • Ole Sander lämnade sin roll som marknads- och försäljningschef International samt som vd i FM Mattsson Mora Group Danmark ApS i april.

Vd kommenterar

Ett kliv ut i Europa och fortsatt resultatförbättring

Efter en stark start på året har vi genomfört ett spännande förvärv som har bidragit till ytterligare ett rekordkvartal. Utvecklingen Internationellt visar fortsatt förbättring medan vår försäljning i Norden var något svagare jämfört med andra kvartalet 2018 men har kompenserats av förbättringar på marginalen. Försäljningen under det andra kvartalet 2019 ökade med 11% och uppgick totalt till 348,2 Mkr med ett kraftigt förbättrat rörelseresultat som uppgick till 32,1 Mkr, vårt bästa andra kvartal någonsin.

Den stora händelsen under det andra kvartalet var förvärvet av det nederländska kranföretaget Hotbath. Förvärvet av Hotbath är en viktig pusselbit i vår strategi att öka vår närvaro utanför Norden, samtidigt som varumärket kompletterar vår befintliga produktportfölj. Med Hotbath fokuserar vi på att vidareutveckla försäljningen i Benelux och några andra utvalda länder internationellt. Som ett dedikerat kranföretag ser vi självklart också interna samarbetsvinster inom framför allt inköp som ett intressant område att utveckla vidare.

Det har varit mycket roligt att under kvartalet träffa alla nya medarbetare inom Hotbath och alla nya kunder och samarbetspartners. Med fyra attraktiva varumärken i koncernen och starka lokala organisationer skapar vi än bättre förutsättningar att i varje enskilt land kunna erbjuda produkter och service med ett lokalt anpassat sortiment med hög kvalitet och design.  

Vi kan konstatera att försäljningen i Norden var svagare under det andra kvartalet 2019 jämfört 2018. Vi upplever ändå en fortsatt hög aktivitet hos våra kunder, även om den lägre takten i svensk nybyggnation och det allmänna konjunkturläget skapar en högre osäkerhet i marknaden. Vårt momentum på den internationella marknaden och det genomförda förvärvet av Hotbath ger oss dock fler försäljningsmöjligheter och en bättre balans. Glädjande är att vi rapporterar ett starkt rörelseresultat som effekt av ett fortsatt dedikerat förbättringsarbete internt i organisationen, som skapar förutsättningar för att fokusera ytterligare på försäljning och ökat kundvärde.

Goda exempel på ökat kundvärde är att vi under kvartalet vidareutvecklade Damixa Pro App, som möjliggör för våra kunder att snabbt hitta rätt information om våra produkter direkt i mobilen. I samarbete med FN-huset i Köpenhamn kunde vi också konstatera att vi med våra kranar kan sänka vattenförbrukningen markant, till glädje för både plånbok och miljö. Två spännande och goda exempel på hur vi tillsammans med våra kunder kan skapa ett större och mer hållbart värde med våra produkter.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2018 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux och Tyskland och hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.