Ändring av antalet aktier och röster i FM Mattson Mora Group

Enligt bolagsordningen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) (”FM Mattsson Mora Group” eller ”Bolaget”), har ägare till A-aktie rätt att begära att aktien omvandlas till B-aktie. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i Bolaget. 

Under september månad 2018 har hos Bolagsverket, på begäran av aktieägare, registrerats en omvandling av 1 700 A-aktier till B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår därefter till 31 652 100.

Efter omvandlingen uppgår det totala antalet registrerade aktier i FM Mattsson Mora Group till 13 445 100, varav 2 023 000 är A-aktier och 11 422 100 är B-aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Skarp, Verkställande direktör, telefon: +46 70 541 55 41
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 70 668 11 10

Informationen är sådan som FM Mattsson Mora Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 28 september 2018, klockan 08:00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad och FM Mattsson Mora Group har idag en marknadsledande position i Sverige och är en av de ledande aktörerna i de övriga nordiska länderna. Bolagets vision är att vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Bolaget ska göra det genom en hållbar och modern design med skandinaviska rötter. Koncernen omsatte över 1,1 miljard kronor och hade cirka 530 anställda 2017. Fortsatt tillväxt ska ske genom att stärka positionen på befintliga marknader samt växa som nischaktör på utvalda marknader, organiskt och via förvärv. FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.