News Tag: Q3

Delårsrapport januari-september 2023

Tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 449,2 Mkr (422,7), en ökning med 6,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till -0,4 procent. EBITA uppgick till 53,3

Delårsrapport januari-september 2022

Tredje kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 422,7 Mkr (415,6), en ökning med 1,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till -1,1 procent. EBITA uppgick till 49,6

Delårsrapport januari-september 2021

Tredje kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 415,6 Mkr (355,4), en ökning med 16,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 6,5 procent för tredje kvartalet. EBITA

Delårsrapport januari-september 2020

Tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 355,4 Mkr (321,9), en ökning med 10,4 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 12,2 procent för perioden. Rörelseresultatet uppgick

Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 321,9 Mkr (265,4), en ökning med 21,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 31,4 Mkr (26,7), motsvarande en rörelsemarginal om 9,8

Delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 265,4 Mkr (256,9), en ökning med 3,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (21,8). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om

Delårsrapport juli – september 2017

TREDJE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 256,9 Mkr (245,4), en ökning med 4,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 21,8 Mkr (18,9), vilket motsvarade en rörelsemarginal om

Delårsrapport januari – september 2016

TREDJE KVARTALET 2016 Nettoomsättningen uppgick till 245,4 Mkr (261,8), en minskning med 6,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2015. Rörelseresultatet uppgick till 18,9 Mkr (18,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om

KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014

Tredje kvartalet innebar tillväxt för koncernen. Justerat för valutaeffekter och prisökningar har vi i kvartalet en volymökning med 28 procent. Exklusive Damixa-koncernen är volymökningen 2,1 procent. Den nordiska marknaden kännetecknas

Delårsrapport januari–september 2012

Tredje kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 186,9 MSEK (203,5) · Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (4,4) inklusive engångsposter på -1,2 MSEK (-1,4) · Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (2,2) ·