Delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 265,4 Mkr (256,9), en ökning med 3,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2017.
 • Rörelseresultatet ökade till 26,7 Mkr (21,8). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 10,1 procent (8,5). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,5 Mkr (0).
 • Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 30,2 Mkr (21,8).
 • Resultat per aktie var 1,49 kr (1,34).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 44,5 Mkr (27,5).

Januari-september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 859,0 Mkr (851,0), en ökning med 0,9 procent jämfört med samma period 2017.
 • Rörelseresultatet uppgick till 65,5 Mkr (80,0) och motsvarade en rörelsemarginal om 7,6 procent (9,4). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 7,8 Mkr (3,9).
 • Rörelseresultatet före engångskostnader uppgick till 73,3 Mkr (83,9).
 • Resultat per aktie var 3,74 kr (4,86).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 62,4 Mkr (36,2).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Koncernen slutförde det effektiviseringsprogram som implementerades under våren och som resulterat i att antalet tjänster reducerats med 32 personer under de andra och tredje kvartalen. Detta motsvarar en årlig besparing av cirka 20 Mkr fullt ut från och med 2019 och medför engångskostnader om totalt 7,8 Mkr, av vilka 4,3 Mkr belastade det andra kvartalet och 3,5 Mkr belastade det tredje kvartalet.

 

Vd kommenterar

Ett bra kvartal överlag

FM Mattsson Mora Groups tredje kvartal var bra på många sätt. Kvartalet förstärker en positiv trend efter en svagare inledning på året och ett stabilt andra kvartal. Vi levererar bland annat en rörelsemarginal på drygt 10 procent, vilket är all time high. Det effektiviseringsprogram vi presenterade under våren är nu implementerat och engångskostnader relaterade till detta är tagna fullt ut.

Den nya organisationen bidrar till det positiva utfallet, både i den svenska och internationella delen av verksamheten. Det finns fortsatt förbättringspotential i delar av våra inköps- och produktionsprocesser, men även att arbeta än tätare med våra kunder.

Vi upplever en fortsatt god efterfrågan hos våra kunder och delar deras generellt sett positiva syn på marknaden den närmaste tiden. Vi följer den allmänna debatten i Sverige om bostads- och byggmarknaden och ser att prognoser för nybyggnation har justerats ned. Samtidigt ser vi en fortsatt bra efterfrågan i ROT-segmentet, där FM Mattsson Mora Group har sin huvudsakliga försäljning, både till konsumenter och professionella kunder. När nybyggnationen sjunker känner vi oss trygga att det balanseras av renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Vi tycker att det just nu är särskilt spännande med kategorin uppkopplade blandare och de nyttor dessa produkter skapar. Här ser vi god respons från kunder i flera länder, med både ökad uppmärksamhet och större intresse för våra produkter. Det gäller specifikt varumärket FM Mattsson som tar en tydlig position inom den här typen av moderna, högteknologiska blandare. 

Jag vill också lyfta fram det arbete som genomförts för varumärket Damixa och lanseringar av nya varianter inom produktserien Silhouet, som mottagits mycket bra hos våra kunder. Vi har samtidigt genomfört flera lyckade projekt för Köpenhamns kommun på tema hållbarhet, tack vare en kombination av våra energisparande produkter, bra samarbeten och ett målmedvetet arbete av våra dedikerade säljinriktade energirådgivare.

Just nu pågår många marknadsaktiviteter även om det fjärde kvartalet för oss säsongsmässigt är en lugnare period. Vi ställde nyligen ut på den stora mässan Hem, Villa och Bostadsrätt i Stockholm i samarbete med inredaren Mija Kinning med ambitionen att positionera oss närmare slutkonsumenten. Vi finns också med på Building Green i Köpenhamn, ett viktigt event för energibesparande produkter.

Sammanfattningsvis ett, i det stora hela, positivt kvartal som visar att kvalitet lönar sig och att hållbara affärer ger resultat.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250 596 405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250 596 225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 15.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden, där FM Mattsson Mora Group är en av de ledande aktörerna, är koncernens huvudmarknad. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök genom att leverera miljösmarta produkter med ledande teknik, hög kvalitet och attraktiv design. Koncernen omsatte 2017 över 1,1 miljard kronor och hade cirka 530 anställda. Fortsatt tillväxt ska ske genom att stärka positionen på befintliga marknader samt växa som nischaktör på utvalda marknader, organiskt och via förvärv. FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.