Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 321,9 Mkr (265,4), en ökning med 21,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2018.
 • Rörelseresultatet ökade till 31,4 Mkr (26,7), motsvarande en rörelsemarginal om 9,8 procent (10,1). Perioden belastades föregående år med kostnader av engångskaraktär om 3,5 Mkr.
 • Den förvärvade verksamheten Hotbath bidrog med 61,2 Mkr till nettoomsättningen samt 10,6 Mkr till rörelseresultatet efter avskrivning avseende immateriella tillgångar.
 • Resultat per aktie var 1,77 kr (1,49).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 47,8 Mkr (44,5).

Januari-september 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 969,4 Mkr (859,0), en ökning med 12,9 procent jämfört med samma period 2018.
 • Rörelseresultatet ökade till 103,1 Mkr (65,5). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 10,6 procent (7,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 4,6 Mkr (7,8).
 • Hotbath bidrog med 112,2 Mkr till nettoomsättningen samt 19,5 Mkr till rörelseresultatet efter avskrivning avseende immateriella tillgångar.
 • Resultat per aktie var 5,67 kr (3,74).
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -67,3 Mkr (62,4).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har ägt rum under eller efter kvartalet.

Vd kommenterar

Ett stabilt kvartal och internationella framsteg

Vi summerar ett tredje kvartal med stabil resultatutveckling och rejäla framsteg i våra exportaffärer jämfört med motsvarande kvartal 2018. Den totala försäljningen under det tredje kvartalet ökade med hela 21% och uppgick totalt till 322 Mkr och med ett rörelseresultat som ökade med hela 18% och uppgick till 31 Mkr. Vi kan också konstatera att våra insatser internationellt har skapat en bättre balans i vår affär och att vi därför växer trots en något tuffare marknad i Norden.

Vi är mycket nöjda att försäljning och lönsamhet från den internationella marknaden ökar markant. Vi ser en fortsatt stor potential internationellt med attraktiv design och hållbara produkter. Förvärvet av Hotbath är en viktig pusselbit i det arbetet och ökar vår närvaro i flera länder. Under kvartalet har våra nya kollegor hos Hotbath integrerats på ett bra sätt i koncernen och vi ser flera möjligheter att vidareutveckla varumärkets marknadsposition internationellt.

Efter sommaren har Norden haft en lägre försäljningstakt jämfört motsvarande kvartal 2018 och där en tydligt lägre nivå inom nybyggnation påverkar. Vi följer självfallet marknadsutvecklingen på nära håll och med förhoppning att den normalt stabila blandarmarknaden för renovering, om- och tillbyggnation erbjuder bra affärsmöjligheter i de länder vi verkar.

Vi har en tydlig strategi där kunderna står i centrum och med ett starkt fokus på design och hållbarhet. Ett tydligt kvitto på det var all den positiva respons vi fick under den nyligen avslutade Bo & Bygg-mässan i Stockholm. Våra nya produkter med mer färg och form, som Damixa Silhouet och Mora Izzy, väcker stort intresse och skapar försäljning. Samtidigt möjliggör våra tekniska lösningar lägre vatten- och energiförbrukning, samt förebygger legionella, vilket vi upplever att våra kunder efterfrågar i allt större utsträckning. I dagarna har vi även presenterat Mora MMIX Tronic Black, som ett mycket bra exempel där design och lägre vattenförbrukning förenas på ett naturligt och spännande sätt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2018 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux och Tyskland och hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.