KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTALET 2014

Tredje kvartalet innebar tillväxt för koncernen. Justerat för valutaeffekter och prisökningar har vi i kvartalet en volymökning med 28 procent. Exklusive Damixa-koncernen är volymökningen 2,1 procent. Den nordiska marknaden kännetecknas fortfarande av en svag tillväxt. I Sverige har vår försäljning utvecklats positivt jämfört med föregående år och haft en större tillväxt än koncernen som helhet. Under året har vi lanserat vår första blyfria serie Mora MMIX och den elektroniska blandaren FM Mattsson Tronic. Vi bedömer att vi därmed har förstärkt vår marknadsledande position ytterligare inom proffssegmentet samt genom vårt förvärv av Damixa förstärkt vår position inom konsumentsegmentet. Vår utveckling i Danmark är i linje med förgående år och i Finland har både marknaden och vi en svag utveckling. När det gäller övriga marknader har vi i Tyskland en fortsatt positiv utveckling. Övriga länder utvecklas svagt i förhållande till föregående år.

Integrationen av Damixa fortsätter enligt plan, med primärt fokus på gemensamma inköp samt realisering av övriga synergier inom sälj, marknad och produktutveckling.

Omställningen till produktion baserad på blyfri mässing fortsätter. Inkörningsproblem har även i tredje kvartalet orsakat högre produktionskostnader, vi ser dock att de åtgärder vi infört börjar ge resultat. Omställningen till blyfria produkter är en framtidsfråga för hela branschen som drivs såväl av kundernas efterfrågan som nya regelverk i omvärlden. Jag är övertygad om att det är rätt vägval för Ostnor.

Ostnor står väl rustat och arbetet med organisk tillväxt fortsätter. När det gäller rörelsemarginalen är vår ambition högre. Genom att fortsätta satsningen på energieffektiva material och funktioner, öka kostnadseffektiviteten, stärka inköpskraften och fortsätta arbetet med att integrera Damixa skall vi ytterligare stärka vår position i Norden.

   
Rapporten i sin helhet återfinns på bolagets hemsida. www.ostnor.se

 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Claes Seldeby, vd och koncernchef, +46 (0) 70-631 64 05
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi och finans direktör, +46 70-580 62 25