Delårsrapport januari-september 2020

Tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 355,4 Mkr (321,9), en ökning med 10,4 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 12,2 procent för perioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till 45,7 Mkr (31,4) motsvarande en rörelsemarginal om 12,9 procent (9,8).
  • Resultat per aktie uppgick till 2,45 kr (1,77).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 74,6 Mkr (54,0).

Januari-september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 140,2 Mkr (969,4), en ökning med 17,6 procent jämfört med samma period 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 7,4 procent för perioden.
  • Rörelseresultatet ökade till 137,0 Mkr (103,1). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om 12,0 procent (10,6). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (4,6).
  • Resultat per aktie var 5,54 kr (5,67).
  • Rensat för förändringen av tilläggsköpeskillingen för Hotbath uppgick resultatet per aktie till 7,41 kr (5,67).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 115,2 Mkr (-61,1).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

Vid extra bolagsstämma den 29 september beslutades om en utdelning med 3,50 kr per aktie. Utdelning har skett i oktober. 

Vd kommenterar

Ett kvartal med många framsteg
Vi summerar återigen ett kvartal med mycket goda resultat som gör detta till vårt bästa tredje kvartal någonsin. Försäljningen ökade med 10 procent och uppgick totalt till 355 Mkr och vi hade en positiv utveckling i alla våra regioner och varumärken. Rörelsemarginalen uppgick till 13 procent som ett resultat av fortsatt arbete med att utveckla produktmixen. Som en följd av detta uppvisar vi även ett mycket starkt kassaflöde från verksamheten.

Covid-19 har naturligtvis varit högt på agendan även under detta kvartal. Rutiner och arbetssätt har fungerat mycket väl i verksamheten, samtidigt som vi har haft en relativt hög frisknärvaro. Det har också varit mycket positivt med en hög aktivitet och efterfrågan från våra kunder under kvartalet. I den osäkra situation som Covid-19 fortsatt innebär så känns det mycket bra att vi har en väl fungerande organisation med duktiga medarbetare, som arbetar nära både kunder och leverantörer för att snabbt kunna anpassa sig efter förändringar i vår omvärld. Efterfrågan under det tredje kvartalet har varit god i alla våra marknader och vi tycker att det finns en positiv förväntan hos våra kunder för nästa år, även om det självfallet finns en stor portion osäkerhet på grund av Covid-19.

Vi ser positivt på framtiden och vår fortsatta utveckling. Vår höga närvaro inom renovering och ombyggnad utgör en bra balans till en eventuellt lägre nivå inom nybyggnation. Den senaste tidens produktlanseringar och nära samarbete med våra kunder är också mycket viktiga pusselbitar i vår fortsatta utveckling. I september lanserade vi vår nya designserie Mora INXX och beröringsfria produkter inom Damixa Silhouet, vilka har mottagits mycket väl av kunderna. Det är två viktiga lanseringar i vår strategi att erbjuda våra kunder smarta och hållbara produkter med attraktiv design.

Vi kan som många andra företag och branscher se en kraftig förändring mot allt mer digitala beslut och köp av våra produkter, vilket gör att vi arbetar för en än mer digital närvaro hos våra kunder. En viktig och spännande utmaning som omfattar många olika situationer där kunderna möter oss. Allt från digitala kundmöten, sociala media och produktdata, men även rent konkret i våra produkter. Vi upplever också ett ökat intresse kring hållbarhet och vad vi som verksamhet kan erbjuda.

Ett spännande samarbete på nämnda teman är från Alvesta kommuns bostadsbolag, Allbohus, som under sommaren valde att installera FM Mattssons uppkopplade blandare med vattenreningsfunktionen Watersprint på flera skolor. Den senaste UV-LED-tekniken desinficerar eventuell förekomst av virus och bakterier i vattnet. Samtidigt möjliggör uppkopplingen en digital överblick över användningsmönster och förbrukning, som gör att servicen kan anpassas. Om något fel skulle uppstå så larmar självklart blandarna automatiskt via sms! Ett smart och hållbart koncept som vi vill ta ut till fler fastigheter och som tillsammans med våra beröringsfria produkter kan göra extra stor nytta i dessa tider.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2020 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Koncernens vision är att vara kundens första val för blandare i badrum och kök. Verksamheten omsatte 2019 över 1,4 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, Tyskland och Italien och hade över 500 anställda (siffrorna har justerats i och med förvärvet av Hotbath i maj 2019). FM Mattsson Mora Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.