Delårsrapport juli – september 2017

TREDJE KVARTALET 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 256,9 Mkr (245,4), en ökning med 4,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2016.
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,8 Mkr (18,9), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,5 procent (7,7). Kvartalet belastades med kostnader av engångskaraktär om 0 Mkr (1,3).
  • Resultat per aktie var 1,34 kr (1,29).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 27,5 Mkr (30,1).

JANUARI-SEPTEMBER 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 851,0 Mkr (847,4), en ökning med 0,4 procent jämfört med samma period 2016.
  • Rörelseresultatet uppgick till 80,0 Mkr (80,6), motsvarande en rörelsemarginal om 9,4 procent (9,5). Perioden belastades med kostnader av engångskaraktär om 3,9 Mkr (1,4).
  • Resultat per aktie var 4,86 kr (5,36).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 36,2 Mkr (43,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

  • Den andra oktober tillträdde Mikael Östbring som marknads- och försäljningschef Norden. Mikael ingår i koncernledningen.

VD kommenterar

Ett starkt kvartal

FM Mattsson Mora Group rapporterar ett starkt tredje kvartal med ökad tillväxttakt och högre lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 4,7 procent nästan helt drivet av en organisk tillväxt i Norden, där Danmark och Norge visade starkast utveckling under kvartalet.

Generellt har nyproduktionsmarknaden i Sverige ökat kraftigt de senaste åren. Denna marknad är viktig för oss, men det är viktigt att påpeka att ROT-segmentet (renovering, om- och tillbyggnad) utgör den största andelen av vår försäljning.

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade med 15 procent till 21,8 Mkr vilket motsvarade en rörelsemarginal på 8,5 procent. Detta är koncernens bästa resultat under ett tredje kvartal. Bolagets kvalitetsarbete ger bra resultat och produktionen löper på i jämn takt och med allt högre produktivitet. Det betyder inte att vi sitter nöjda utan arbetar ständigt med att förbättra våra processer.

I år firar varumärket Mora Armatur 90 år av industrihistoria, innovation och svensk design. För att fira detta lanserade vi tidigare i år serien Mora One i samarbete med Thomas Sandell och vi hade även öppet hus i fabriken i Mora som tillverkar våra vattenkranar för kök och badrum för Mora Armatur men också för varumärket FM Mattsson. Jag är stolt över vår produktion i Östnor utanför Mora där allt startade – och att vi tillverkar med en kvalitet och innovation som håller högsta klass och samtidigt har vi en god service och nära dialog med våra kunder.

Under kvartalet fortsatte vi lansera nya produkter på marknaden. Vi lanserade FM Mattsson Siljan Duo som fungerar som en vanlig köksblandare men dessutom har en sensorfunktion som möjliggör en beröringsfri spolstart. Damixa Tradition tillbehör lanserades också i färgen mässing.

Hållbarhet och miljöarbete är viktigt för oss och är en framgångsfaktor långsiktigt. Vi har därför förtydligat det i organisationen genom att ge Mikael Hansson ett övergripande ansvar för hållbarhetsfrågor. I oktober välkomnade vi också Mikael Östbring till rollen som marknads- och försäljningschef Norden och ser mycket fram emot hur han kan bidra till att stärka vår marknadsposition.

Med bara en kort tid kvar av 2017 kan vi konstatera att mycket har hänt, där börsnoteringen i april självklart var en mycket viktig milstolpe. Vi känner oss trygga i hur vi målmedvetet arbetar vidare i linje med vår strategi att bli både starkare och snabbare med fokus på position, effektivitet och engagemang.

För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, vd och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.
Patrik Linzenbold, IR-chef. Telefon +46 708 252630.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08.00.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.