News Tag: Q1

Delårsrapport januari-mars 2024

Första kvartalet 2024 Nettoomsättningen uppgick till 493,4 Mkr (533,2), en minskning med 7,5 procent jämfört med första kvartalet 2023. Den organiska tillväxten uppgick till -8,0 procent. EBITA uppgick till 53,3

Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 533,2 Mkr (496,6), en ökning med 7,4 procent jämfört med första kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till 3,5 procent. EBITA uppgick till 78,5

Delårsrapport januari-mars 2022

Första kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 496,6 Mkr (428,1), en ökning med 16,0 procent jämfört med första kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 6,5 procent för första kvartalet. EBITA

Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 428,1 Mkr (419,9), en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent för perioden. EBITA uppgick

Delårsrapport januari-mars 2020

Första kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 419,9 Mkr (299,3), en ökning med 40,3 procent jämfört med första kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 11,8 procent för perioden. Rörelseresultatet uppgick

Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 299,3 Mkr (280,1), en ökning med 6,9 procent jämfört med första kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 39,5 Mkr (16,8), motsvarande en rörelsemarginal om 13,2

Delårsrapport januari – mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018 Nettoomsättningen uppgick till 280,1 Mkr (291,5), en minskning med 3,9 procent jämfört med första kvartalet 2017. Rörelseresultatet minskade till 16,8 Mkr (32,0). Rörelseresultatet motsvarade en rörelsemarginal om

Delårsrapport januari – mars 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 291,5 Mkr (298,6), en minskning med 2,4 procent jämfört med första kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 32,0 Mkr (38,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om

Delårsrapport januari – mars 2016

FÖRSTA KVARTALET 2016 Nettoomsättningen uppgick till 298,6 Mkr (292,6), en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet 2015. Den organiska tillväxten uppgick till 2,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 38,1

OSTNORS KVARTALSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

Starkt resultat tack vare systematiskt arbete Nettoomsättningen ökade med 29,7 procent jämfört med första kvartalet 2014. För jämförbara enheter var den organiska tillväxten 2,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 31,5 Mkr

Delårsrapport Ostnor AB 1 jan–31 mars 2014

Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 225,6 Mkr (223,3) Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Mkr (28,3) Rörelsemarginalen uppgick till 8,0 procent (12,7) Resultat efter skatt uppgick till 12,0 Mkr (21,2)

Delårsrapport januari – mars 2013

Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 223,3 MSEK (235,9). Rörelseresultatet uppgick till 28,3 MSEK (24,2). Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 procent (10,2) Resultat efter skatt uppgick till 21,2 MSEK (15,8). Resultat per