Delårsrapport januari-mars 2022

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 496,6 Mkr (428,1), en ökning med 16,0 procent jämfört med första kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 6,5 procent för första kvartalet.
  • EBITA uppgick till 94,3 Mkr (80,8) motsvarande en EBITA-marginal om 19,0 procent (18,9). Föregående år belastades perioden med kostnader av engångskaraktär om 4,1 Mkr avseende förvärvet av Aqualla Brassware Ltd.
  • Den förvärvade verksamheten Aqualla Brassware Ltd bidrog med 44,9 Mkr (10,5) till nettoomsättningen samt 9,3 Mkr (3,9) till EBITA.
  • Resultat per aktie uppgick till 4,67 kr (3,98).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -32,6 Mkr (-37,8).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 påverkar den globala ekonomin och därigenom koncernen. FM Mattsson Mora Group har inga direkta kund- och/eller leverantörsrelationer i Ukraina eller Ryssland.
  • Styrelsen har föreslagit årsstämman att besluta om en aktiesplit 3:1 med syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier.

VD KOMMENTERAR

En riktigt bra start på året med stark tillväxt och spännande produktnyheter

Återigen kan vi summera ett bra kvartal med en stark tillväxt på 16 procent. Försäljningen uppgick till 497 Mkr. EBITA fortsätter att följa den fina tillväxten och ökar med 17 procent till 94 Mkr, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 19 procent.

Vi påverkas som alla andra företag av osäkerheten i vår omvärld. Rysslands invasion av Ukraina har oroat oss under början av året och vi sänder våra tankar till det ukrainska folket. Vi har ingen direkt exponering mot Ryssland eller Ukraina i vår verksamhet. För vår del påverkar situationen oss genom att vi upplever en ökad osäkerhet kring den globala ekonomin som bland annat kan påverka större projektstarter.

Pandemin har också fortsatt att påverka oss. Den har inneburit fortsatta utmaningar med inleveranser, men trots det har vi lyckats bygga lager under kvartalet med syfte att säkerställa leveranssäkerheten till våra kunder. I takt med lättade restriktioner ser vi också att den starka ”hemester”-trenden minskar, med färre privata renoveringar som följd. Vi ser också fortsatt höga kostnader på insatsmaterial och transporter, vilket föranlett att vi beslutat om prisjusteringar på flera marknader. Vi för en nära dialog med våra kunder för att lösa utmaningarna på bästa sätt.

Vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt kvartal där alla medarbetare gjort sitt yttersta för att sätta våra kunder först, i linje med vår värdegrund. Vi ser en fortsatt mycket fin utveckling i våra internationella marknader. I den nordiska hemmamarknaden har vi dock haft en något lägre fakturering eftersom flera stora kunder byggde lager i slutet av förra året, som vi informerade om i den fjärde kvartalsrapporten för 2021.

När världen öppnat upp efter pandemin har vi kunnat möta våra kunder fysiskt igen och vi har nyligen medverkat på två viktiga mässor. I mars var vi med på den stora branschmässan KBB i Birmingham med varumärkena Aqualla och Adamsez samt Hotbath, där den sistnämnda presenterades för den brittiska marknaden för första gången. Vi fick mycket bra respons på vårt deltagande och på de nya kollektioner badkar och duschgolv under varumärket Adamsez som vi kunde presentera på mässan. I Sverige arrangerades den för byggsektorn viktiga mässan Nordbygg i april där vi medverkade med våra varumärken Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa. I samband med Nordbygg lanserade vi tre spännande nyheter: badkar, speglar och tvättställ – ett nytt badrumskoncept under varumärket Mora Armatur.

Sammantaget ännu ett mycket starkt kvartal i en orolig omvärld, men där vi är förhoppningsfulla kring alla möjligheter att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster för att vara en så stark partner som möjligt till våra kunder. Ett fint kvitto på detta fick vi i slutet av april när vi utsågs till Årets Fabrikant 2021 av Comfort, Sveriges största VVS-kedja.