Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 299,3 Mkr (280,1), en ökning med 6,9 procent jämfört med första kvartalet 2018.
  • Rörelseresultatet ökade till 39,5 Mkr (16,8), motsvarande en rörelsemarginal om 13,2 procent (6,0).
  • Resultat per aktie var 2,28 kr (0,98).
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -1,0 Mkr (-0,2).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  • Mikael Östbring lämnade sin tjänst som marknads- och försäljningschef Norden i januari.
  • Ole Sander lämnade sin roll som marknads- och försäljningschef International samt vd FMMMG Danmark i april.

Vd kommenterar

En stark start på året

Vi kan summerera en riktigt stark start på året och till och med vårt bästa kvartal någonsin. Ökad försäljningsvolym och fortsatta interna effektiviseringar resulterade i en rörelsemarginal om 13,2%. Försäljningsmässigt bidrog alla våra marknader positivt. För det första kvartalet rapporterar vi därför ett rörelseresultat om 39,5 Mkr jämfört med 16,8 Mkr föregående år.

Efter flera initiativ att förbättra vår effektivitet, både hos kund och internt, har vi haft en stadigt förbättrad formkurva som alla i koncernen arbetar dedikerat med att förstärka ytterligare. Vi är ödmjuka inför marknadens olika utmaningar och behov att ständigt förbättra oss. Vår nya vision och värdegrund med sikte att vara kundernas första val hjälper oss mycket och skapar ett än tydligare fokus och framdrift för alla i verksamheten, vilket är mycket glädjande.

I början av kvartalet fick vi mottaga Elle Decorations designpris för Mora Armaturs utedusch. En fantastisk ära och glädje för alla i organisationen. Vi fortsätter också att se det stora intresset för våra färgade produkter inom främst Damixa Silhouet och Mora Izzy, som vi tror mycket på i vårt fortsatta arbete. Under kvartalet lanserades även Damixa Concealed för den nordiska marknaden, som blir ett nytt designorienterat erbjudande.

Miljösmarta lösningar finns sedan länge på vår agenda och det är positivt att allt fler uppmärksammar vikten av tillgången på rent vatten både i Sverige och utomlands. Vi fortsätter att driva dessa frågor under vårt program ’Vatten med omtanke’ och framför allt genom att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster som sparar vatten och pengar. Våra uppkopplade produkter visar ständigt prov på fördelar inom både miljö och ekonomi. Samarbetet med det Lundabaserade bolaget Watersprint inom UV-LED för vattenrening är en intressant pusselbit som vi fortsätter utveckla tillsammans med våra kunder framöver för att erbjuda fördelar inom ekonomi, hälsa och miljö.

Vi fortsätter 2019 på den inslagna vägen och är trygga i den riktning vi valt med våra tre varumärken och ett starkt driv och engagemang hos alla i koncernen. Vi gör även några mindre justeringar i ledningsstrukturen för att skapa ett än högre marknads- och försäljningsfokus. Självklart följer vi också den allmänna bostads- och byggutvecklingen i våra olika länder som pekar på minskad nybyggnation. Den balanseras mot ROT-marknaden som är fortsatt stark och vi upplever en god efterfrågan hos våra olika kundgrupper.

Avslutningsvis är det mycket roligt att också se att våra produkter även används av Köpenhamn Zoo. Svarta beröringsfria Damixa Free förgyller numera pandornas nya hus. Vi har även tagit det självklara steget och blivit ”kranmärkta”, vilket är ett utmärkt initiativ att värna vår miljö och plånbok genom att dricka kranvatten istället för flaskvatten på vår arbetsplats. Vatten med omtanke, helt enkelt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.

Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08.00.