Delårsrapport januari – mars 2016

FÖRSTA KVARTALET 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 298,6 Mkr (292,6), en ökning med 2 procent jämfört med första kvartalet 2015. Den organiska tillväxten uppgick till 2,9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 Mkr (31,5), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 12,8 procent (10,8).
  • Resultat per aktie var 2,46 kr (1,96).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,3 Mkr (9,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Fredrik Skarp tillträdde den 14 mars som ny VD och koncernchef.
  • Ny VD för koncernens samlade verksamhet i Benelux-regionen utsedd.

 
VD kommenterar

Stärkt lönsamhet och tydligt fokus på effektivitet och innovation

Efter bara ett par månader på plats i bolaget är det glädjande att kunna lämna en rapport för det första kvartalet 2016 som visar stabil tillväxt och fortsatt stärkt lönsamhet. Rörelsemarginalen för kvartalet var 12,8 procent att jämföra med 10,8 procent motsvarande kvartal föregående år, och på rullande tolv månader omsatte koncernen 1 118,5 Mkr. Året har startat bra för FM Mattsson Mora Group i flera avseenden.

Under kvartalet fortsatte vi lansera nya produkter som togs emot mycket väl på marknaden, där vi främst såg framgångsrika lanseringar inom segmentet elektroniska blandare.

Damixablandarna Tradition Pullout och A-Pex takdusch belönades i april med det prestigefyllda Red Dot Award, världens främsta internationella designpris, för bästa produktdesign 2016. Damixas strategi är att göra innovativa, väldesignade produkter, varför detta är ett tydligt kvitto på att vi gör rätt.

Under kvartalet tog vi även flera offensiva organisatoriska steg. I mars flyttade försäljningskontoret i Stockholm till nya lokaler med ett skräddarsytt showroom där vi får betydligt större möjligheter att genomföra kundnära aktiviteter. Även i Köpenhamn bytte vi och uppgraderade kontoret för att både bli mer effektiva och kundorienterade. I Beneluxregionen samlar vi koncernens tre varumärken och tar själva över kontrollen över försäljningen, som tidigare drivits via agenter och samarbetspartner. I maj tillträder Marcel van’t Ent som ledare för Benelux-verksamheten, med utgångspunkt från kontoret i den Bosch, Holland.

Jag är mycket stolt och glad över att axla vd-rollen i det här fina bolaget, som har lång historik men framförallt ett driv att möta morgondagens behov av energieffektiva lösningar. Under min korta tid i företaget har jag upplevt ett starkt engagemang från alla medarbetare och ett stort förtroende från våra många kunder och långsiktiga ägare.

Mitt fokus är att fortsätta vässa vår leveransförmåga att möta kundernas behov genom en effektiv och innovativ produktionsprocess. Mitt uppdrag omfattar också att göra bolaget redo för en noterad miljö med målet att stärka bolagets utvecklingspotential. Jag ser fram emot det.

 
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Skarp, VD och koncernchef. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa med Norden som huvudmarknad. Koncernen har en omsättning som överstiger 1 miljard kronor och cirka 550 anställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige och Odense i Danmark.