News Tag: Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké januari-december 2023

Fjärde kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 449,6 Mkr (459,9), en minskning med 2,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2023. Den organiska tillväxten uppgick till -4,4 procent. EBITA uppgick till 23,1

Bokslutskommuniké januari-december 2022

Fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 459,9 Mkr (489,5), en minskning med 6,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till -11,0 procent. EBITA uppgick till 46,6

Rättelse: Bokslutskommuniké januari-december 2021

Pressmeddelandet för Bokslutskommuniké januari-december 2021 som publicerades 23 februari kl. 08.00 innehöll inte hänvisning till MAR. Fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 489,5 Mkr (396,6), en ökning med 23,4 procent

Bokslutskommuniké januari-december 2021

Fjärde kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 489,5 Mkr (396,6), en ökning med 23,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 14,1 procent för fjärde kvartalet. EBITA

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Fjärde kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 396,6 Mkr (344,1), en ökning med 15,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 17,5 procent för perioden. Rörelseresultatet uppgick

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Fjärde kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 344,1 Mkr (279,1), en ökning med 23,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018.  Rörelseresultatet uppgick till 14,1 Mkr (15,8) motsvarande en rörelsemarginal om 4,1

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Fjärde kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 279,1 Mkr (274,8), en ökning med 1,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017. Rörelseresultatet ökade till 15,8 Mkr (13,1), motsvarande en rörelsemarginal om 5,7

Bokslutskommuniké oktober – december 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 274,8 Mkr (261,7), en ökning med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet ökade till 13,1 Mkr (4,0), vilket var en resultatförbättring om

Bokslutskommuniké januari – december 2016

FJÄRDE KVARTALET 2016 Nettoomsättningen uppgick till 261,7 Mkr (269,7), en minskning med 3,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 Mkr (7,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om

Ostnors bokslutskommuniké januari – december 2014

JANUARI-DECEMBER Nettoomsättningen uppgick till 969 Mkr, en ökning med 17,6 procent jämfört med 2013. Ökningen förklaras främst av förvärvet av Damixa. Rörelseresultatet uppgick till 48,3 Mkr. Det är 21,8 Mkr

Bokslutskommuniké januari–december 2012

Fjärde kvartalet •    Nettoomsättningen uppgick till 197,6 MSEK (209,2) •    Rörelseresultatet uppgick till -4,7 MSEK (12,4). Rörelseresultat före engångsposter uppgick till 1,0 MSEK (14,0) •    Rörelsemarginalen uppgick till -2,4 procent