Ostnors bokslutskommuniké januari – december 2014

JANUARI-DECEMBER

  • Nettoomsättningen uppgick till 969 Mkr, en ökning med 17,6 procent jämfört med 2013. Ökningen förklaras främst av förvärvet av Damixa.
  • Rörelseresultatet uppgick till 48,3 Mkr. Det är 21,8 Mkr lägre än föregående år vilket förklaras av engångskostnader i samband med förvärv, högre produktionskostnader i samband med omställning till blyfri produktion samt negativa valutaeffekter. Ett åtgärdsprogram har lett till en mer stabil produktion i kvartal 4.
  • Resultat per aktie var 4,33 kr (4,51).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -67,8 Mkr (53,7).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor.

Utdrag ur koncernchef Claes Seldebys kommentar:
2014 har varit ett händelserikt år med förvärvet av Damixa som stärkt vår tillväxt och befäst vår position som marknadsledare i Norden. Vi har också haft stort fokus på produktutveckling, miljö och hållbarhet i och med omställningen till blyfri produktion som vi ser som en viktig framtidsfråga. I Sverige har vår försäljning fortsatt att utvecklas positivt med organisk tillväxt. I Danmark och Norge har försäljningen utvecklats bättre än marknaden. Sammantaget bedömer vi att vi har stärkt vår marknadsledande position i Norden ytterligare under 2014. I enlighet med vår strategi att erbjuda hållbara produkter fortsätter omställningen till produktion baserad på blyfri mässing. I januari lanserade vi vår första blyfria serie Mora MMIX. De inkörningsproblem vi haft initialt har lett till stort kvalitetsfokus som på längre sikt kommer att få positiva effekter för hela produktionen. Vi ser i fjärde kvartalet att de åtgärder vi infört börjar ge resultat med en betydligt stabilare produktion.

För ytterligare information, kontakta
Claes Seldeby, VD. Telefon +46 (0)250-596405.
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör. Telefon +46 (0)250-596225.

 
Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.