News Tag: Q2

Delårsrapport januari-juni 2023

Andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 506,6 Mkr (546,4), en minskning med 7,3 procent jämfört med andra kvartalet 2022. Den organiska tillväxten uppgick till -11,6 procent. EBITA uppgick till 64,5

Rättelse: Delårsrapport januari-juni 2022

I den engelska varianten av pressmeddelandet som skickades 08:00 i morse var delårsrapporten inte inkluderad. Den är nu bifogad. Notera att rapporten är på svenska. Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick

Delårsrapport januari-juni 2022

Andra kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 546,4 Mkr (491,7), en ökning med 11,2 procent jämfört med andra kvartalet 2021. Den organiska tillväxten uppgick till 8,8 procent. EBITA uppgick till 90,8

Delårsrapport januari-juni 2021

Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 491,7 Mkr (364,9), en ökning med 34,7 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Den organiska tillväxten uppgick till 28,2 procent för andra kvartalet. EBITA

Delårsrapport januari-juni 2020

Andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 364,9 Mkr (348,2), en ökning med 4,8 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Den organiska tillväxten uppgick till -0,9 procent för perioden. Rörelseresultatet uppgick

Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 Nettoomsättningen uppgick till 348,2 Mkr (313,6), en ökning med 11,0 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet ökade till 32,1 Mkr (22,0), motsvarande en rörelsemarginal om 9,2

Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018 Nettoomsättningen uppgick till 313,6 Mkr (302,7), en ökning med 3,6 procent jämfört med andra kvartalet 2017. Rörelseresultatet minskade till 22,0 Mkr (26,2), motsvarande en rörelsemarginal om 7,0

Delårsrapport april – juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 302,7 Mkr (303,4), en minskning med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 26,2 Mkr (23,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om

Delårsrapport januari – juni 2016

ANDRA KVARTALET 2016 Nettoomsättningen uppgick till 303,4 Mkr (288,4), en ökning med 5,2 procent jämfört med andra kvartalet 2015. Rörelseresultatet uppgick till 23,6 Mkr (27,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om

OSTNORS DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10,0 procent jämfört med andra kvartalet 2014. För jämförbara enheter var den organiska tillväxten 3,4 procent. Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till

Delårsrapport Ostnor AB 1 januari–30 juni 2014

Sammanfattning av andra kvartalet •        Nettoomsättningen uppgick till 262,1 Mkr (229,3).•        Rörelseresultatet uppgick till 13,3 Mkr (22,1).•        Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (9,6)•        Resultat efter skatt uppgick till 9,1 Mkr

Delårsrapport april – juni 2013

Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 229,3 MSEK (240,1). Rörelseresultatet uppgick till 22,1 MSEK (8,1). Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (3,4) Resultat efter skatt uppgick till 16,3 MSEK (4,7). Resultat per