Delårsrapport Ostnor AB 1 januari–30 juni 2014

Sammanfattning av andra kvartalet

•        Nettoomsättningen uppgick till 262,1 Mkr (229,3).
•        Rörelseresultatet uppgick till 13,3 Mkr (22,1).
•        Rörelsemarginalen uppgick till 5,1 procent (9,6)
•        Resultat efter skatt uppgick till 9,1 Mkr (16,3).
•        Resultat per aktie var 0,80 kr (1,42)
•        Kassaflödet efter investeringar uppgick till -98,9 Mkr (12,9)

Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar
Den 29 april offentliggjorde Ostnor förvärvet av Damixa, Danmarks ledande företag inom armaturer för kök, bad och dusch. Efter förvärvet är Ostnor marknadsledare i Sverige, Danmark och på Island och nummer två i Norge och Finland. Integrationen fortskrider enligt plan, med primärt fokus på gemensamma inköp samt realisering av övriga synergier. Damixa ingår i räkenskaperna från och med 2014-05-01.

Under andra kvartalet har den svenska och tyska marknaden fortsatt att utvecklas positivt. I Finland upplever vi en svagare marknad med mindre nybyggnation. Den norska marknaden är fortsatt stabil men med stora regionala skillnader. Den danska marknaden avmattades något under senare delen av kvartalet.

Arbetet att ställa om till produktion av nya mer miljövänliga produkter fortsätter i hög takt. Inkörningsproblem påverkade resultatet negativt då det ledde till tillfälligt högre produktionskostnader för att upprätthålla vår höga kvalitetsstandard. Högre bemanning och extra kvalitetskontroller har införts i produktionen. Miljövänliga produkter är ett strategiskt viktigt vägval för Ostnor och drivs av såväl efterfrågan från kunder och marknad som nya europeiska regelverk.

En av höjdpunkterna under andra kvartalet är avtalet med en av Nordens större flygplatser där vi genom tester med nya produkter lyckats reducera varmvattenförbrukningen med över 60 procent. Installationen av nya blandare kommer att ske under hösten i år.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot hösten. Med förvärvet av Damixa har vi tagit en ny och ännu tydligare position som marknadsledare i Norden.

Rapporten i sin helhet återfinns på bolagets hemsida. www.ostnor.se

För ytterligare information kontakta:
Claes Seldeby, vd och koncernchef, +46 (0) 70-631 64 05
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi och finans direktör, +46 70-580 62 25

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.