Kommuniké’ från extra bolagsstämma i Ostnor AB u.n.ä.t. FM Mattsson Mora Group AB

​Ostnor AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndagen den 10 augusti 2015 i Mora.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om byte av bolagets firma och ändring av § 1 i bolagsordningen enligt följande: ”Bolagets firma är FM Mattsson Mora Group AB (publ).”

För ytterligare information kontakta:

Johnny Alvarsson, styrelseordförande, telefon +46 (0) 70 589 1795
Claes Seldeby, VD och koncernchef, telefon +46 (0)70 631 6405