Idre Fjälls digitaliserade blandare sparar energi

HÅLLBAR TURISM. Både sommar som vinter tar Idre Fjäll emot ett stort antal gäster. Offentliga anläggningar där många människor rör sig ställer höga krav på dagens blandare. Idre Fjäll vill skapa en hållbar anläggning och har därför installerat FM Mattssons uppkopplade blandare i sina offentliga utrymmen. Det har lett till sparad energi, enklare service och en bättre upplevelse för gästerna.

Stiftelsen Idre Fjäll har funnits sedan 60-talet, och under 2018 beslutade de att satsa ännu mer på hållbarhet än tidigare. Flera nya projekt startades, och i slutet av året installerade man FM Mattssons uppkopplade blandare i duschar på gymmet och på badet, samt på flera offentliga toaletter.

– Att ha en digital överblick över våra blandare är helt fantastiskt. Vi kan direkt se hur många aktiveringar och spolningar som görs, mellan vilka tider och vilka duschar som används mest. Vi kan också ställa in en maxtemperatur i duscharna så att vattnet inte blir för varmt när man duschar. Den kontrollen hade vi inte tidigare och det är en viktig aspekt för gästernas säkerhet, säger Carina Sisell som är hållbarhetsansvarig på Idre Fjäll.

Har koll på förbrukningen
Några av fjällstugorna fick senare även uppkopplade och energieffektiva blandare. Deras förbrukning jämfördes med befintliga, äldre blandare, och här såg man direkt resultat. Upp till 30 liter varmvatten i genomsnitt per dygn och stuga sparar de nya blandarna, berättar Carina Sisell och fortsätter:

– Att göra varmvatten kräver energi. Och när man sparar vatten sparar man därför också in på koldioxidutsläpp. Men många ser inte den kopplingen. Vi som företag vill ta vårt ansvar i de här frågorna, som är ständigt aktuella med tanke på den rådande globala klimatkrisen.

Servicen sköts digitalt
Förutom att spara vatten kan de uppkopplade blandarna även minska på personalkostnaderna. För tvättställ som inte används så ofta – som i skiduthyrningen på sommaren – kan man ställa in hygienspolning. Det innebär att blandarna automatiskt spolar under valda tillfällen, för att undvika stillastående vatten som kan lukta illa och skapa bakterier. Eftersom detta sköts digitalt, behöver ingen personal göra det på plats. Och uppstår det något fel larmar blandarna automatiskt via sms.

Bättre upplevelse för gästerna
Genom att mäta beteende över tid kan Idre Fjäll se mönster och bättre anpassa sin verksamhet efter gästernas behov. Städpersonalens scheman kan anpassas efter vilka toaletter som används mest, och på vilka tider. Underhåll och service kan också anpassas efter säsong, och efter vilken typ av gäster som besöker anläggningen.

Carina Sisell berättar om ett handfat i sporthallen som sommartid spolade väsentligt mer kallvatten än på andra toaletter.

– När vi undersökte det här kom vi fram till att den toaletten ligger närmast utebadet. Och att besökarna förmodligen går hit för att fylla på sin vattenflaska. Genom att se det här behovet kan vi nu ordna ett bättre sätt att få tillgång till dricksvatten, säger Carina Sisell och fortsätter:

På sikt vill vi installera fler uppkopplade produkter. Och vi kommer säkert att upptäcka ännu fler sätt som vi kan använda statistiken på, för att förbättra vår verksamhet och göra den mer hållbar och därmed även en bättre upplevelse för våra gäster.