Ändrad tidplan för FM Mattsson Mora Group ABs börsnotering

Styrelsen för FM Mattsson Mora Group AB (publ) meddelade den 3 november 2015 sin avsikt att ansöka om en börsnotering av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget har idag fått besked att alla förutsättningar för att i dagsläget erhålla ett godkännande från Nasdaq Stockholm inte är uppfyllda vad gäller styrelsens sammansättning och rutiner. Tidigare bedömd tidplan om en notering under 2015 förskjuts därmed.

Detta beslut har ingen påverkan på bolagets verksamhet som fortlöper mycket väl, och styrelsen kommer snarast att vidta de åtgärder som anses nödvändiga med ambitionen att börsnotera bolaget så snart det kan ske.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB, telefon +46 70 589 17 95

Om FM Mattsson Mora Group
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.