News Tag: Valberedning

OSTNORS VALBEREDNING

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 7 maj 2013 har Ostnor etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman 2015 lämna förslag till: val av