Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i FM Mattsson Mora Group AB (publ)

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson Mora Group ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. FM Mattsson Mora Group meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2022.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Hans Karlsson, ordförande, representerar 29,08 procent av rösterna
  • Mats Rylander, representerar 27,79 procent av rösterna
  • Åsa Mattsson, representerar 24,25 procent av rösterna

FM Mattsson Mora Groups årsstämma 2022 kommer att äga rum torsdagen den 12 maj 2022 i Mora.

Aktieägare är välkomna att senast 28 februari 2022 skicka in förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 per e-post till valberedning@fmm-mora.se eller via bolagets postadress FM Mattsson Mora Group AB, Att: Valberedning, Box 480, 792 27 Mora.