Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i FM Mattsson AB (publ)

Enligt beslut från tidigare årsstämma i FM Mattsson AB ska valberedningen utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna. FM Mattsson AB meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Hans Karlsson, ordförande, representerar 29,42 procent av rösterna
  • Mats Rylander, representerar 27,78 procent av rösterna
  • Åsa Mattsson, representerar 27,22 procent av rösterna

FM Mattsson AB:s årsstämma 2023 kommer att äga rum torsdagen den 11 maj 2023 i Mora.

Aktieägare är välkomna att senast 28 februari 2023 skicka in förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 per e-post till valberedning@fmmattssongroup.com eller via bolagets postadress FM Mattsson AB, Att: Valberedning, Box 480, 792 27 Mora.