News Tag: Kallelse

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 kl. 17.00 i Mora Parken, i Mora.

Kallelse årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2023 kl. 17.00 i Mora Parken, i Mora. Registrering i aktiebok samt anmälanAktieägare

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 17.30 i bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. På grund av det fortsatt allvarliga covid-19 läget med skärpta

Kallelse till extrastämma

Kallelse till extrastämma Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 kl. 14.00 i bolagets lokaler, Mora

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 17.30 i bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 17.30 i bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 17.30 i bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr. 556051-0207, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 kl. 17.30 på Mora Parken i Mora. Registrering i aktiebok

Extra bolagstämma 10 augusti 2015

Aktieägarna i Ostnor AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 augusti 2015 kl 15.00 i bolagets lokaler på Östnorsvägen 102 (Vita Villan) i Mora.