KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OSTNOR AB U.N.Ä.T. FM MATTSSON MORA GROUP AB

Ostnor AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndagen den 10 augusti 2015 i Mora.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om byte av bolagets firma och ändring av § 1 i bolagsordningen enligt följande: ”Bolagets firma är FM Mattsson Mora Group AB (publ).”

   

För ytterligare information kontakta:

Johnny Alvarsson, styrelseordförande, telefon +46 (0) 70 589 1795
Claes Seldeby, VD och koncernchef, telefon +46 (0)70 631 6405

   

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.