Valberedning

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i val- och arvodesfrågor med syfte att skapa bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till:

  • ordförande vid årsstämma;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
  • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
  • val och arvodering av Bolagets revisor; och
  • principer för valberedningen.

Principer för valberedningen i sin helhet är bifogad i dokument till höger.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter:

  • Hans Karlsson, ordförande, representerar 29,53 procent av rösterna
  • Mats Rylander, representerar 27,78 procent av rösterna
  • Åsa Mattsson, representerar 27,22 procent av rösterna

Aktieägare är välkomna att senast 28 februari 2023 skicka in förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 per e-post till valberedning@fmmattssongroup.com eller via bolagets postadress FM Mattsson AB, Att: Valberedning, Box 480, 792 27 Mora.