Årsstämma 2013

På årsstämman den 7 maj 2013 i Mora fanns 105 aktieägare representerade med 65 procent av det totala antalet aktier och 89 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Vid stämman var huvuddelen av styrelsen, verkställande direktören och Bolagets revisor närvarande.

Bilagor