Extra bolagsstämma 2015

Extra bolagsstämma 10 augusti 2015

Ostnor AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndagen den 10 augusti 2015 i Mora.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om byte av bolagets firma och ändring av § 1 i bolagsordningen enligt följande: ”Bolagets firma är FM Mattsson Mora Group AB (publ).”