Bolagsordning

Bolagsordning för FM Mattsson AB (publ), med organisationsnummer 556051-0207, antagen vid årsstämma den 12 maj 2022. Öppna bolagsordningen till höger.