News Tag: Årsredovisning

FM Mattsson Groups årsredovisning för 2023

FM Mattsson Groups årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.fmmattssongroup.com och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, CEO,

FM Mattsson Groups årsredovisning för 2022

FM Mattsson Groups årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande direktör,

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2021

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2020

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2020 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2019

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande.  För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Skarp, verkställande

FM Mattson Mora Groups årsredovisning för 2017

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under http://www.fmm-mora.com/sv/investerare/Rapporter-presentationer/årsredovisningar     För ytterligare information vänligen kontakta: Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 250 59 62 25

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2016

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under http://www.fmm-mora.com/sv/Investerare/Rapporter-presentationer/Arsredovisningar/ För ytterligare information vänligen kontakta:Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 70 580 62 25Patrik

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning 2015

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.fmm-mora.se Tryckt årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för beställning i mitten av april. Den engelska versionen

Årsredovisning för 2014 publicerad

Ostnor publicerar idag årsredovisningen för 2014 i PDF-format på Ostnor.se Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare eller andra intressenter som meddelat att de