FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2018 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör, telefon: +46 (0)250-596405.
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 (0)250-596225.

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 08.00.