FM Mattson Mora Groups årsredovisning för 2017

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under http://www.fmm-mora.com/sv/investerare/Rapporter-presentationer/årsredovisningar
   

För ytterligare information vänligen kontakta:
Martin Gallacher, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 250 59 62 25
Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30

 

Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08.00 CET.
 

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad och FM Mattsson Mora Group har idag en marknadsledande position i Sverige och är en av de ledande aktörerna i de övriga nordiska länderna. Bolagets vision är att vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Bolaget ska göra det genom en hållbar och modern design med skandinaviska rötter. Koncernen omsatte över 1,1 miljard kronor och hade cirka 530 anställda 2017. Fortsatt tillväxt ska ske genom att stärka positionen på befintliga marknader samt växa som nischaktör på utvalda marknader, organiskt och via förvärv.