FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2016

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under http://www.fmm-mora.com/sv/Investerare/Rapporter-presentationer/Arsredovisningar/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 70 580 62 25
Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30

 
Denna information är sådan information som FM Mattsson Mora Group är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2017 kl. 16.00 CET.

 
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda. Bolagets B-aktie är sedan den 10 april 2017 noterad på Nasdaq Stockholm.