Peter Wennerstein NY Marknadsdirektör på ostnor AB

Pressmeddelande publicerat: 16 juni 2014 kl. 08:00

Peter Wennerstein har utsetts till ny marknadsdirektör för Ostnor AB och medlem av koncernledningen. Han kommer närmast från en tjänst som senior brand and management consultant på Navigate.
Han har tidigare arbetat som globalt varumärkesansvarig på DeLaval och som managementkonsult inom Capgemini Consulting och Ernst & Young.

”Jag ser fram emot att bidra till att utveckla ett anrikt svenskt industriföretag. Med de starka varumärkena Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa har Ostnor mycket goda tillväxtmöjligheter, både i Sverige och internationellt” säger Peter Wennerstein.

”Vi är övertygade om att Peter, med sin breda erfarenhet, kommer att bidra starkt till vår fortsatta expansion. Vi hälsar honom välkommen till oss efter sommaren” säger Claes Seldeby”, Ostnors VD och koncernchef.

Peter Wennerstein tillträder den 1 september 2014.

För ytterligare information, kontakta Claes Seldeby, VD och koncernchef, Ostnor AB (publ.), +46 (0)250-596405.

 
Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varu­märkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.