FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2021

Pressmeddelande publicerat: 8 april 2022 kl. 08:00

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande.