FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2020

Pressmeddelande publicerat: 31 mars 2021 kl. 08:00

FM Mattsson Mora Groups årsredovisning för 2020 är nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande.