FM Mattsson Groups årsredovisning för 2022

Pressmeddelande publicerat: 13 april 2023 kl. 08:00

FM Mattsson Groups årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida och finns bifogad i sin helhet i detta pressmeddelande.