FM Mattsson AB meddelar nytt antal aktier och röster

Pressmeddelande publicerat: 30 juni 2022 kl. 08:00

FM Mattsson AB har under juni månad genomfört den aktieuppdelning (split) som årsstämman den 12 maj 2022 beslutade om. Härigenom har varje befintlig aktie delats upp i tre nya aktier av samma aktieslag (split 3:1).

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i FM Mattsson AB till 42 310 431 varav 6 069 000 aktier av serie A och 36 241 431 aktier av serie B. Aktierna av serie A representerar 60 690 000 röster och aktierna av serie B representerar 36 241 431 röster, totalt 96 931 431 röster.