Våra marknader

FM Mattsson Groups produkter har en marknadsledande position i Sverige och Danmark och en stark ställning i övriga Norden. På marknader utanför Norden är varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa i första hand nischade inom specifika marknadssegment.

FM Mattsson Groups marknad

Marknadstillväxten drivs av nybyggnation samt reparationer, om- och tillbyggnader, den så kallade ROT-sektorn. ROT-sektorn svarar för den största delen av försäljningen. ROT-sektorn i sin tur drivs främst av prisutvecklingen på bostäder och utvecklingen av ”consumer confidence index”.

Samtidigt som marknaden är uppdelad i geografiska områden kan den också indelas i kundsegment som exempelvis privata bostäder, fastighetsbolag, industri och offentlig sektor.

I Sverige har FM Mattsson Group en så stor marknadsandel att försäljningen naturligt täcker samtliga segment. På marknader utanför Sverige är det av större vikt, att mot bakgrund av respektive marknads särdrag och FM Mattsson Groups styrkefaktorer, identifiera de mest intressanta kundsegmenten.

Långsiktiga marknadstrender

  • Slutkunderna/användarna får större inflytande över valet av blandare. Det leder till att design blir ett viktigare konkurrensmedel.
  • Ny teknik och nya material, som elektronik och polymerer, får ökad betydelse vid utveckling av nya produkter.
  • Nya marknadskanaler som internet och gör-det-själv butiker ger nya möjligheter, men också utmaningar.
  • Energieffektivisering blir allt viktigare i fråga om produktegenskaper.