Historik

I byn Östnor strax utanför Mora växte Frost Matts Mattsson upp i mitten på 1800-talet. Där fanns på den tiden en lång hantverkstradition framför allt inom mässingsgjuteri.  Man tillverkade spännen och beslag, Moraklockor och symaskiner.

Frost Matts

Frost Matts blev gelbgjutare (mässingsgjutare) och registrerade år 1865 ett litet gelbgjuteri där han främst tillverkade detaljer till Moraklockor. ”Morafolket är, utmärkt för sin stora skicklighet i flera olika slags handaslöjder. En del af dessa alster afyttra de personligen kring nästan alla delar af fäderneslandet och äro derigenom ofta ganska vidt beresta”(citat Arosenius 1862). Frost Matts Mattsson växte upp i byn Östnor utanför Mora där den sk. protoindustrialiseringen (hemindustrin) hade växt sig ovanligt stark i mitten på 1800-talet. Här alternerade människorna mellan arbete i jordbruket och tillverkningen av allehanda hantverk, produkter som sedan såldes långt utanför Moras gränser. I Östnors by var man specialiserad på gelbgjuteri (mässingsgjuteri).

Moraklockan

Sedan mitten av 1700-talet tillverkade man bland annat Moraklockor. Produktionen var organiserad som hemarbete där man delade arbetet mellan gårdarna. Som mest tillverkade bönderna i Östnor ca 1500 ur per år. Frost Matts var en av flera gelbgjutare och producerade bl.a. detaljer till urverken.

Första kranen

När Moraklockan hamnade i kris på grund av utökad konkurrens gällde det att hitta nya födkrokar. År 1876 göt Frost Matts sin första kran, en pannmurskran i mässing. Driftig som han var såg han till att involvera fler bybor i sitt nyfunna projekt. Verksamheten växte och när Frost Matts dog år 1914 efterlämnade han en mindre fabrik, FM Mattsson AB, och ett 20-tal anställda till sina båda söner, Karl och Anders.

År 1865 lät Frost Matts inregistrera ett litet enmansföretag i ett skjul i utkanten av byn Östnor. Det rörde sig om ett eget gelbgjuteri för tillverkning av enkla mässingsprodukter såsom pinglor, selbeslag m.m.  Samma år startade Mora Mekaniska Fabriks AB i Östnor. Ursprungstanken var att få till stånd en mer fabriksmässig urtillverkning. Så blev det aldrig. Den tidigare så framgångsrika urtillverkningen hamnade i kris, framför allt på grund av massiv utländsk konkurrens. Mora Mekaniska blev i stället Sveriges första symaskinsfabrik. För att kunna möta denna massiva utländska konkurrens var mekanisering och standardisering av produktionen nödvändig. Symaskinerna måste tillverkas med precision och noggrannhet, och nu försökte Östnorsborna uppfylla dessa krav genom en alltmer mekaniserad tillverkning. De höga initialkostnaderna i kombination med för hög konkurrens försatte företaget i konkurs 1877.

Vid denna tid hade många av arbetarna vid symaskinsfabriken redan gått över till Frost Matts. En sen vinterkväll 1876 tillverkade Frost Matts Mattsson sin första kran. En pannmurskran i mässing som han sedan började massproducera med bybornas hjälp.  1880- och 1890-talet innebar en expansion i FM Mattssons verkstad. Frost Matts köpte nu in stora delar av symaskinsfabrikens maskinpark. Till skillnad från företagsledningen vid Mora Mekaniska lyckades Frost Matts fortsätta att dra fördel av den månghundraåriga protoindustriella hantverks-traditionen. Långt in på 1900-talet satt Östnorbönderna hemma och ”filade åt Mas”, samtidigt som Frost Matts, för en billig slant, fick tillgång till en välutvecklad maskinpark och uppövad arbetskraft.

Frost Matts dog 1914 saknad av bybor som försetts med arbete under en lång tid.

FM Mattsson

Sönerna Anders och Karl tog över faderns fabrik, kallad FM Mattsson. Då hade man ett 20-tal anställda och framtiden såg ljus ut. Under senare delen av 1920-talet lamslogs verksamheten i fabriken av en årslång strejk vilket ledde till att Frost Karl och hans fru Anna Maria lämnade FM Mattsson och startade en ny fabrik, Mora Armatur 1927. Tolv män följde dem till det nya företaget. De båda kranföretagen utvecklades parallellt och sporrade varandra till nyttig konkurrens som bidrog till båda varumärkenas framgångar under åren. FM Mattsson utvecklade Sveriges första kompaktkran 1962 med ny innovativ funktion och monteringsmått som än idag är standard för alla synliga installationer. 1981 presenterade FM Mattsson den första kranen i Sverige med keramisk tätning.

Mora Armatur

Mora Armatur gick i bräschen för ett nytt miljötänk, med fokus på energi- och vattenbesparing, som kom att inspirera många aktörer i branschen. Under 1990-talet sjösattes produktserien ESS, ett blandarsystem som minskar vattenförbrukningen med hela 40%. Under 70-talet var också Mora Armatur först i Sverige med ettgrepps- och termostatblandare.  Framgångar som gjorde att FM Mattsson och Mora Armatur helt kom att dominera den svenska marknaden för sanitetsarmatur. 2003 slöt man banden igen och en sammanslagning var ett faktum. Koncernen hade då 4 bolag i Sverige med moderbolaget Ostnor AB och dotterbolagen Mora Armatur AB, FM Mattsson AB och Ostnor Production AB. 2007 fusionerades dessa 4 bolag till ett, Ostnor AB.

Damixa

Damixa är ett danskt företag, som ligger i Odense Danmark. Damixa grundades 1932 och började med att tillverka delar för motorcyklar. Men detta ändrades 1966 då Damixa var först med att introducera 1-greppsblandare i Europa. Verksamheten utvecklades i och med detta och fabriken byggdes där Damixa ligger idag. Genom 70-talet och 80-talet växte Damixa kraftigt och var först med till exempel kombinerad färgindikering och hästsko -fäst system. Båda dessa innovationer är idag branschstandard.

I maj 2014 förvärvades Damixa av Ostnor AB.